110 Nalbandyan Str. 0001 Yerevan, Armenia
+37410 519-890

Tour operator in Armenia


  • Armenian version English version Russian version French version Italian version

Hamazgayin Theatre

All Images

The Hamazgayin Theatre was founded in 1991, with a repertoire for both children and adults, as well as performances in different genres. The troupe of the theatre includes a lively mix of famous as well as up-and-coming artists, and has taken part in many International Festivals. Their repertoire includes two performances for adults and three for children. Address: 26 Amiryan Str., Yerevan Phone: (+374 10) 539415, 532861

Comments (1)
From : Գայանե, 07 December 2009, 08:17
Ուզում եմ ասեմ, հիանալի կայք եք ստեղծել, բայց «նաել» ստեղնի վրա ավելի ճիշտ կլիներ գրված լիներ «Նայել» (համաձայն հայերենի ուղղագրությանը):

Leave commentImega Tour and Travel © 2006-2018