110 Nalbandyan Str. 0001 Yerevan, Armenia
+37410 519-890

Tour operator in Armenia


  • Armenian version English version Russian version French version Italian version

K. Stanislavski State Russian Drama Theatre

All Images

The Stanislavski State Russian Drama Theatre opened its doors in 1937. The first actors of the theatre were invited from Moscow, Leningrad (Saint Petersburg), Tbilisi, and Baku. In short order, Armenian graduates from the Yerevan Theatre Institute supplemented the first troupe. Presently the theatre includes Russian classical and modern works, plays by Armenian and foreign authors, and performances for children. These are the following: Gorin’s “Funeral prayer”, Griboedov’s “Wit works woe”, Gourkin’s “Baykalian quadrille”, Shant’s “The princess of the fallen fortress”, Sundukyan’s “The ruined home”, Ishkhanyan’s “The king of Kilikia”, Orton’s “What the butler saw”, Lasege’s “Oh, these French doings”, Letrase’s “Baby”, Chenau’s “Good luck”, Benedetti-“I don’t know you anymore”, Tyatte’s “The golden fish”, Grigoryan and Marinossyan’s “Broken chain”, and Ostrovski’s “The rainstorm”. The performances for children are as follows: Marshak’s “Cat’s house” and “Tower house”, Andersen’s “The princess and the soldier”, Ustinov’s “Alyona’s lick”, and Moroz and Shugurov’s “The princess and the pea”. Address: 7 Abovyan Str., Yerevan Phone: (+374 10) 569199, 583681, 583962

Comments (4)
From : ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՐԴԱՊԵՏ, 26 December 2012, 06:41
ՉԱՐԷՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ Հզօ՜ր Թագաւոր, Քրիստոս, մեր Աստուածը, ապաւէն՝ քեզի ծարաւ եղողներուն եւ փրկիչ՝ նեղութեան մէջ եղեղներուն: Դուն, որ անօրէններուն կողմէ չարչարուեցար մեզի համար, ցո՛յց տուր քու զօրութիւնդ եւ եկուր փրկէ՛ զիս, որ քու արիւնովդ գնացիր։ Թոյլ մի՛ տար որ Սատանան գերէ զիս, քու փրկածդ. մի՛ թողուր որ Չարը իրեն բնակարան դարձնէ զիս, քու սուրբ անունովդ կնքուած տաճարս. մի՛ ձգեր որ Թշնամին կոխկռտէ ու ծաղրէ զիս, քու Մարմնիդ մէկ անդամը. այլ՝ քու արարչական սիրովդ գթա՛ ինծի, քու արարածիդ։ Տէ՛ր, ողորմէ՛ մեզի, որ քու խաչդ դարձուցինք մեր միակ պարծանքը. թող քու խաչդ պահէ՛ մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի Թշնամիէն։ Տէ՛ր, ողորմէ՛ մեզի, որ քեզ՝ Աստուածդ ծնող ամենասուրբ Կոյսին ապաւինեցանք. անոր աղօթքներով փրկէ՛ մեզ չարէն, որպէսզի առանց փորձանքներու կնքենք մեր պանդուխտ կեանքերը։ Քու տասներկու սուրբ առաքեալներուդ եւ անոնց աշակերտած հայրապետներուն սիրոյն՝ ողորմէ մեզի։ Սուրբ Հռիփսիմեան եւ Գայիանեան կոյսերուն սիրոյն, ո՜վ Աստուած, ողորմէ՛ ինծի՝մեղքերու մէջ կորսուածիս։ Սուրբ Գրիգորի եւ անոր լուսաւոր զաւակներուն սիրոյն, որոնց ձեռքով ճանչցանք քեզ՝ մեր Փրկիչը, եւ որուն ձեռքով Հայաստան աշխարհէն հալածեցիր դեւերու բազմութիւնը, այժմ եւս շուտով հալածէ՛Սատանան մեզմէ։ Սուրբ Վարդանանց եւ Ատոմեանց զօրավարներուն եւ անոնց ընկերացող սուրբ քահանաներուն սիրոյն, որոնք Չարին դէմ պատերազմեցան եւ անոր պատերազմը խափանելով Հայաստան աշխարհի սուրբ եկեղեցիները կործանումէ փրկեցին, հիմա՛ եւս, Տէ՜ր, խափանէ՛ Սատանան իր չար գործակիցներով միասին։ Սուրբ Ճգնաւորներուն, վանական հայրերուն եւ անոնց աշակերտած այրերուն ու կիներուն բարեխօսութեամբ՝ ողորմէ՛ ինծի, Տէ՜ր, որովհետեւ անոնք քեզմէ՛ շնորհք ստացան եւ քու անունո՛վդ յաշթեցին Բանսարկուին բոլոր հընարքներուն։ Հիմա՛ եւս, Տէ՛ր իմ, քու յաղթող զօրութեամբդ յաղթահարէ՛Հակառակամարտը, եւ մեզի յաղթանակ տուր անոր ընդդիմութեան դէմ։ Մեր բոլոր սուրբ հայրապետներուն եւ առաջնորդներուն բարեխօսութեամբ՝ որոնց իշխանութիւն տուիր ոտքի տակ առնելու օձերն ու կարիճները եւ Թշնամիի ամբողջ զօրութիւնը, շնորհէ՜ որ հիմա մենք եւս անոնց բարեխօսութեամբ ոտքի տակ առնենք կամակոր Վիշապին գլուխը եւ լռեցնենք ու կապենք բոլոր տեսակի հերձուածողներու բերանները։ Կիներու ծնունդներուն մէջ մեծագոյնին՝ սուրբ Յովհաննէսի, եւ նախավկայ սուրբ Ստեփանոսի բարեխօսութեամբ՝ մաքրէ՛ մեզ հոգեկան ու մարմնական ամէն պղծութենէ, եւ արժանի ըրէ՝ որ ճշմարտապէս, հոգիով եւ ճշմարտութեամբ քեզի երկրպագողներուն հետ միասին երկրպագենք քեզի եւ փառաւորենք ամենասուրբ Երրորդութիւնը. այժմ եւ միշտ եեւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

From : Смехов, 22 December 2010, 18:15
ХОТИТЕ ПОХОХОТАТЬ? Тогда посмотрите небольшой, пятиминутный отрывок из самой аншлаговой комедии Тобольского драмтеатра за последние годы http://www.youtube.com/watch?v=096w9huXsKw&feature=mfu_in_order&list=UL Подробности о спектакле - в Гостевой книге театра от 26-28 июня 2010 г., полной восторженных откликов после премьеры.

From : Սոնա Ֆահրադյան, 10 December 2010, 17:45
Հայաստան, Երևան էլ. հասցե` sonakarlenifahradyan@gmail.com Ես վերջերս ստացած ծանուցագրից ("Մելգոնեան կրթական հաստատութեան յուշամատեան'', որտեղ գրված էր. ''...կենսատու և կենսունակ մնացին Մեսրոպ Մաշտոցի երեսունվեց կոթողները..."), հասկացա, որ հեղինակը հիմնվել է մաշտոցյան երեսունվեց տառանոց այբուբենի վրա: Նա իր աշխատությունով և մեսրոպյան տառադարանով մնացել է տասնվեցերորդ դարում: Կոշկոռացած միջնադարը զրկված էր իրական քրիստոնեական արժեքներից, փակված էր դուռը Նարեկյան հառաչանքների, որի միջոցով մարդը կարող էր ազատվել դարավոր մեղքից և սեփական ոտքերի վրա քայլել դեպի Սերը և դեպի Սերը տանող ճանապարհներով, առավել ևս երբ Աստծո Աջն ու Խաչը պահապան եղան հայ ժողովրդին: Ի՞նչ եք կարծում, տասնվեցերորդ դարից հետո Հայաստանը հոգևոր, մշակութային և կուլտուրական զարգացում և վերածնունդ չի՞ ունեցել: Նշանակում է իմ հաջորդ թեման կլինի տասնվեցերորդ դարում ներմուծված երեք տառերի` Եվ, Օ, Ֆ, այսինքն` Սուրբ Երրորդության ամբողջացման խորհուրդը և նշանակությունը հայ ժողովրդի և Հայաստանի` Քրիստոսով վերածնունդը Սիրո մեջ` որպես հավերժական կատեգորիա, քանզի մեսրոպյան Ք-ն մնաց ժանգոտված քնարի քենի մեջ: Իսկ դուք գիտե՞ք, որ ժանգոտված լարերը Սիրո մեղեդի հնչեցնել չեն կարող. ...Սրբեցե'ք քնարի լարերը ժանգոտ, Ելե'ք, Հայաստան երգով եռանդոտ, Զարթեցրե'ք հայոց աշխույժը մեռած, Լցվեցավ կամքը, հասավ ժամանակ, Օրը կբացվի, ահա' Արուսյակ, Ձեզ հայտնի նշան, ասում է Աստված... Րաֆֆի Ինչպես Մեծն Սայաթ-Նովան է ասում. ''Եվ, Օ, Ֆ-ն կարդալու Աստված ճար ունի'': Նպատակս է տասնութերորդ դարի Սիրո վերածննդի ժամանակահատվածի Սիրո երգիչներից մեկի` Սայաթ-Նովայի միջոցով հայկական այբուբենի իմաստն ու նշանակաությունը մեկնաբանելու, որովհետև հայկական այբուբենի Հ-ն-Հիսուսը, այսինքն` Հյուն-ը Հունար ունի, մնաց վրիժառության տակ: Վերածննդի ժամանակվանից մինչ այսօր ամբողջ Արարչագործական Ծրագիրը աշխատում է ''Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց'' Մեծագույն Ծրագրի վրա, որպեսզի առաջին քրիստոնյա ազգը, որը կրում է Հայ Քրիստոսի Առաքինի Ոգին (Ցեղի Ոգին) ազատագրվի վրիժառության կապանքներից, որի պատճառով մնաց իր թշնամու իշխանության տակ: Խնդիրը Հիսուսի միջոցով հայ շողովրդի ազատագրումը քինախնդրությունից, նախանձից, ատելությունից և այլն, որոնք բնորոշ են ոչ թե հայ մտավորական դասին, այլ ստամտավորական դասին: Ի՞նչ եք կարծում, եթե մեսրոպյան տառերը մասնակից եղան ահավոր բանսարկությունների, թերթերը, գրականությունը, մասսայական լրատվամիջոցները ծառայեցն հակաաստվածային միջոցառումների իրականացմանը, նույն տառերը միևնույն ժամանակ կարո՞ղ էին Արարչագործական խնդրիրները լուծել: Ուրեմն ազգովի կարիք ունենք խորը ապաշխարության միջոցով մեզ մաքրել մեղքից, մաքրել մեր մարմինը, միտքը, հոգին և Հայկական Այբուբենը օգտագործել Աղոթքի, Փառաբանության, Արդարության, Անաչառության նպատակով, որ, ինչպես Սայաէ-Նովայական վերծանությունն է ասում. Որ Դատի Արդար Թագավորը (ԴԱԹ) Որ Թագավորի Արդար Թագավորը (ԹԱԹ) Որ Ջահակիրը լինի Արդար Թագավորը (ՋԱԹ) Որ Կենսականությունը բխի Արդար Թագավորից (ԿԱԹ) Այդպես որ առանց ապաշխարության որևէ վերածնություն չենք կարող կատարել քանի Լույս ու մութ աշխարհները չեն տարանջատվել իրարից հենց մեր մեջ: Եվ հույսով եմ, որ աս նյութի շուրջը Սիրո եվ վրիժառության բանագնացությունը դեռ պիտի շարունակվի այնքան, մինչև ամեն հայի սիրտը ազատագրվի վրիժառությունից և թագավորի Սերը` Սերը Սրբազան, Սերը Արարչագործ, Սերը կառուցող, Սերը Իմաստուն, Սերը Համբերող, Քավող ու Բուժող... Եվ Օ Ֆ-ն Երկնեց Վարդանանքը, Ծնեց Օմեգային` Հավիտենական Սիրուն` Ֆահրադին: Ի Սկզբանե Սկիզբ, Ի Սկզբանե Աստված, Ի Սկզբանե էր Սերը և Սերն էր Աստված. Առավոտից առաջ և Արևելքից վեր: Սերը հավիտենական Սուրբ Երրորդության Միաստվածության, Սուրբ Երրորդության միաձույլ պսակ, Օվսաննա Քեզ Փառք ու Պատիվ Հավիտյաններում Ի Սկզբանե Սկիզբ, Ի Սկզբանե Աստված Հավիտյանս Հավիտենից Ամեն: Հարգանքներով` Սոնա Ֆահրադյան

From : Sirarpi, 18 June 2010, 17:48
Дорогие мои друзья-любимые актеры и актрисы,многоуважаемые директор и художественний режиссер театра им.К.Станиславского, я очень рада,что имела честь непосредственно общаться с вами и получить удовольствия от вас и ваших игр. Я обожаю ваш театр, вашу труппу и желаю много-много творческих удачь.

Leave commentImega Tour and Travel © 2006-2018